تماس با ما

لطفاً برای تماس با ما، به نکات زیر توجه فرمایید:

به دليل وجود مسائل قانوني و حقوقي، نامه هاي ‘درخواست’ و ‘شكايات’ بايد بصورت كتبی به صندوق پستي ارسال شوند.

نظر ، پیشنهاد و انتقاد خود را پيرامون مسایل سایت ، در قسمت پایین وارد کنید :

دفتر اصفهان: اصفهان، خیابان نشاط، ساختمان مهر، واحد ۵ کد پستی:۸۱۵۴۶۵۳۴۴۱
03132664428 - (10 خط)
دفتر تهران: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان سمیه، شماره ۱۱، واحد۱۴ کد پستی:۱۵۸۱۸۷۵۱۱۳

به پیام شما پاسخ می دهیم