درباره ما

صاحب امتیاز: احمد طبقچی

مدیر مسئول: احمد طبقچی

سردبیر: نرگس رضایی

مجوز پایگاه خبری عصر اصفهان نیوز: 79724 – 1396/5/23

زمینه رسانه: اجتماعی و اقتصادی به زبان فارسی و انگلیسی

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان نشاط، ساختمان مهر، واحد ۵
۰۳۱۳۲۶۶۴۴۲۸ – (۱۰ خط)
کد پستی: 8154653441
دفتر تهران: تهران، خیابان شهید مفتح، خیابان سمیه، شماره ۱۱، واحد۱۴
کد پستی: 1581875113