برچسب: 30تا40درصد،هزینه،خانوار،رهن،و،اجاره

31 شهریور 1400
استان اصفهان

رییس اتاق اصناف استان اصفهان

رهن و اجاره ۴۰ تا ۵۰ درصدهزینه یک خانوار در اصفهان را تشکیل می‌داد

رسول جهانگیری؛ رییس اتاق اصناف استان اصفهان گفت: رهن و اجاره در گذشته یک دهم و یک پانزدهم هزینه یک خانوار را تشکیل می‌داد اما امروز در بعضی از مناطق شهری این رقم نزدیک ۴۰ تا ۵۰ درصدرسیده است.