برچسب: 16میلیون،دانش،آموز،در

3 مهر 1400
اخبار

زنگ آغاز سال تحصیلی برای ۱۶ میلیون دانش آموز به صدا درآمد

زنگ آغاز سال تحصیلی برای حدود ۱۶ میلیون دانش آموز در ۱۱۴ هزار مدرسه به صورت نمادین در مدارس منتخب سراسر کشور به صدا درآمد.