برچسب: 1400

20 تیر 1401
اخبار

وعده هیچ افتتاح «مسکن ملی» تا پایان ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم

از ابتدای اجرای طرح مسکن ملی در سال ۹۸، چشم‌ها انتظار ساخت مسکن را در تابستان سالهای۹۹ و ۱۴۰۰ می‌کشید و دولت نیز با اخذ آورده اولیه از متقاضیان، قول خانه دارکردن مردم را داده بود اما از آن طرح پرهیاهو تولید نهایی مسکن دیده نشد و با ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت سیزدهم شد.