برچسب: 1200 زائر اصفهانی

17 شهریور 1400
اجتماعی

۲۶ شهریور؛ آغاز سفر هوایی یکهزار و ۲۰۰ زائر اصفهانی برای اربعین

سید مجتبی ایزدی مدیرکل امنیتی، انتظامی استانداری اصفهان، با بیان اینکه ستاد اربعین استان قبل از ماه محرم تشکیل شد اما به دلیل شرایط سیاسی حاکم بر کشور عراق و نیز ویروس کرونا شیوه نامه ای تنظیم نشده بود.