برچسب: 100 همسر

اخبار
1 فروردین 1399 - 10:00 ق.ظ

100 همسر داشتن امام حسن (ع) حقیقت دارد؟

تعدد زوجات در صدر اسلام در میان قوم عرب امری متعارف بود که بعد از ظهور دین اسلام شرایطی برای حدود آن مشخص گردید. ائمه اطهار(ع) نیز از ایم مساله شرعی و جایز مستثنی نبودند و چه بسا در شرایطی دارای بیش از یک همسر دائم بودند، اما منظور آنها از داشتن تعدد زوجات، تقویت و حفظ اسلام و یاران خود بود. یکی از مسائلی که در جامعه بسیار شنیده می شود تعداد زیاد همسران امام حسن مجتبی(ع) بود. به گونه ای که برخی تعداد آنان را چند صد نفر عنوان می کنند. با دانستن صحت این موضوع در این بخش از نمناک نسبت به اهل بیت شناخت بیشتری پیدا می کنیم.