برچسب: ۶۳هزار،کارمند،دستگاه،های،مختلف،هنوز،واکسن،نزده،اند

13 آذر 1400
اخبار

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خطر ورود به موج ششم کرونا به دلیل درگیری کشورهای همسایه وجود دارد

شاهین شیرانی؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: اگرچه هم‌اکنون سیر شیوع کرونا رو به کاهش است اما خطر ورود به موج ششم کرونا به دلیل درگیری کشورهای همسایه وجود دارد و به همین دلیل زدن ماسک و رعایت فاصله اجتماعی همواره توصیه می‌شود.