برچسب: ۴۰۰ میلیارد

12 خرداد 1401
اخبار

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان:

خسارت ۴۰۰ میلیارد تومانی ریزگردها به اصفهان

خسارت ریزگردهای درون استانی به منابع زیستی و اقتصادی اصفهان در یک‌سال گذشته ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.