برچسب: ۲میلیون و۷۳۰هزار نفر نوبت دوم واکسن را دریافت کردند

13 آذر 1400
اجتماعی

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲ میلیون و ۷۳۰ هزار اصفهانی، نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند

پژمان عقدک؛ سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پوشش واکسیناسیون نوبت دوم در استان را ۶۱ درصد اعلام کرد و گفت: تا کنون از جمعیت بالای ۱۲ سال استان اصفهان حدود سه میلیون و ۳۴۷ نفر نوبت اول و ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر نوبت دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند.