برچسب: گروه بندی سنی

16 شهریور 1400
اجتماعی

باهمکاری اداره کل کانون استان اصفهان برگزارشد؛

وبینار آموزشی تربیت فرزندان کتابخوان واصول انتخاب کتاب مناسب برای کودک ونوجوان

مربیان و کارشناسان فرهنگی کانون استان اصفهان، نقش پر رنگ خانواده ها در کتابخوان کردن کودکان ونوجوانان را بیان کردند.