برچسب: گرمایش زمین

31 اردیبهشت 1401
اجتماعی

سازمان هواشناسی جهانی (WMO) اعلام کرده است

اقیانوس‌ها در سال ۲۰۲۱ داغ‌تر و اسیدی‌تر از همیشه شده‌اند!

اقیانوس‌های جهان در سال 2021 از نظر دما و اسیدی بودن به بالاترین حد از زمان ثبت رکوردها رسیده‌اند و سطح آن‌ها به دلیل ذوب یخ‌های قطبی به بالاترین حد رسیده است.