برچسب: گردش مالی

15 تیر 1400
اخبار

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران

طرح تحول دیجیتال در شركت فولاد مباركه نقطه عطفی در صنعت كشور است

عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: شرکت فولاد مبارکه با توسعه طرح تحول دیجیتال سرآغاز انقلابی در صنعت کشور شده است و می‌تواند در زمره ۱۰۰ شرکت برتر آسیا و جهان قرار بگیرد.