برچسب: گردشگری مذهبی

3 مهر 1400
فرهنگ

گردهمایی اربعین، جلوه‌ای از گردشگری مذهبی

معاون نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با بیان اینکه ابعاد و زوایای حرکت عظیم انسانی و دینی اربعین حسینی بسیار فراتر از واژه‌هاست، گفت: اما از این باب که پیاده‌روی اربعین یک سیر و سفر است می‌توان به آن نوعی گردشگری مذهبی اطلاق کرد.