برچسب: گردشگری سلامت در کشور

5 آبان 1400
استان اصفهان

اصفهان پایلوت گردشگری سلامت در کشور می شود

رئیس کمیسیون گردشگری و کسب‌و‌کارهای وابسته اتاق ایران گفت: اصفهان به عنوان پایلوت گردشگری سلامت می تواند در عصر پساکرونا به رونق گردشگری کشور بیانجامد.