برچسب: گردشگری جنگ

23 خرداد 1401
اخبار

جای خالی گردشگری جنگ در اصفهان

در دیار نصف‌جهان که بیشترین آمار شهید و ایثارگر را در دوره هشت ساله جنگ تحمیلی به نام خود ثبت کرده است، مقوله دفاع مقدس و زنده نگه‌داشتن یاد و نام شهدا نقش چندانی در صنعت گردشگری ندارد.