برچسب: گردشگری الکترونیک

14 شهریور 1400
اخبار

گره‌ کوری که نه ضرغامی می‌تواند باز کند نه مجلس

رییس هیأت مدیره یکی از انجمن‌های حرفه‌ای گردشگری گفت: گره کوری که با پراندگی متولیان گردشگری و انشقاق و شکاف در تشکل‌های خصوصی ایجاد شده، فقط به دست رئیس‌جمهور باز می‌شود، حتی مجلس هم نمی‌تواند این گره را باز کند.