برچسب: گربر بیبی

16 خرداد 1401
اخبار

نوزادی که هویتش تا بزرگسالی فاش نشد

۹۵ سال پیش، کوک، نوزادی ۵ ماهه بود که همسایه‌اش طرحی از زغال چوب از او کشید و برای مسابقه‌ شرکت گربر ارسال کرد. این طرح در میان تمامی طرح‌های ارسال شده برگزیده و تا دهه‌ها بر روی میلیون‌ها قوطی حک شد.