برچسب: گران فروشی مرغ

30 مرداد 1400
اجتماعی

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی

مرغ با قیمت مصوب به دست مصرف کننده نمی‌رسد/ قیمت مرغ همچنان 40 تا 43 هزار تومان است

حبیب اسدالله نژاد؛ نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه فروش مرغ به قیمت ۴٠ تا ۴٣ هزار تومان را گرانفروشی و سودجویی دانست و گفت: تولیدکنندگان مرغ را با نرخ مصوب عرضه می‌کنند در حالی که به دست مصرف کننده ارزان نمی‌رسد و ما از سازمان حمایت می‌خواهیم که به این مسأله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند.