برچسب: گام دوم انقلاب

11 مرداد 1400
اخبار

مدیرعامل فولاد سنگان:

فولاد سنگان، تأمین‌كننده پایدار مواد اولیه فولاد در شرق كشور

فولاد سنگان به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید گندله در شرق کشور با هم‌افزایی، تدوین استراتژی‌های مناسب، کاهش توقفات با وجود قطعی‌های مکرر جریان برق و گاز، نقش به سزایی در تأمین گندله موردنیاز فولاد مبارکه، داشته است.