برچسب: گازمایع

18 آبان 1399
اقتصادی

کاهش مصرف بنزین ارتباطی به سهمیه‌بندی ندارد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از مصرف بی‌سابقه گاز مایع در کشور خبر داد و گفت: مصرف گاز مایع برخلاف روند توسعه شبکه گاز طبیعی، نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم داشته است.