برچسب: کیوی

30 آذر 1400
اجتماعی

در واکنش به برگشت محصولات کشاورزی از چند کشور؛

نگران نباشید طبق استاندارد های وطنی می میریم!

کمی غیر معمول است در مورد موضوعی بنویسم که دیگر از بس تکرار شده شاید عادی باشد و غیر عادی اعتراض ما به این مسئله نه چندان مهم از طرف مسئولان است!