برچسب: کیفیت

10 بهمن 1399
اجتماعی

آلودگی هوای تهران در پنجمین روز متوالی/افزایش دمای هوای پایتخت

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 129 قرار گرفته و هوای تهران در پنجمین روز متوالی آلوده است.