برچسب: کیفیت پساب

18 تیر 1400
اخبار

مدیرعامل شرکت آبفای استان اصفهان:

کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب جنوب، مطابق با استانداردهای زیست محیطی است

هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در بازدید از تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان با اشاره به ارتقای تجهیزات این تصفیه خانه گفت: با تبدیل هوادهی سطحی به عمقی، تخلیه و بازسازی مخازن هضم لجن، استحصال گاز متان و سوزاندن آن توسط مشعل و تعمیر سانتریفیوژهای لجن، فرایند تصفیه فاضلاب مطابق با  استانداردهای زیست محیطی انجام می شود.