برچسب: کیاکالا

13 اسفند 1399
اخبار

امید به صاحب خانه شدن فرهنگیان کیاکلا

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی مازندران : ساخت مسکن فرهنگیان کیاکلا با ارائه گزارش توجیهی و امکان سنجی به سرانجام خواهد رسید.