برچسب: کووایران برکت

11 شهریور 1400
اجتماعی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران:

واکسن “رازی کوو پارس” به احتمال زیاد مجوز اضطراری اخذ می‌کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران (ناظر و مسوول کارآزمایی بالینی واکسن "رازی کوو پارس") گفت: مجوز اضطراری به این واکسن ایرانی به احتمال بسیار زیاد پس از ورود و انجام بخشی از فاز سوم کارآزمایی تعلق می‌گیرد.