برچسب: کنتورهای فهام

اخبار
6 شهریور 1400 - 10:30 ق.ظ

فرایند پذیری با رویکرد استراتژی و چشم انداز1405 در شرکت توزیع برق اصفهان

آغاز بهره برداری از 209 پروژه بزرگ برق رسانی در هفته مبارک دولت

حمیدرضا پیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان از افتتاح 209 پروژه برق رسانی در هفته مبارک دولت با اعتباری بالغ بر 74 میلیارد و 430 میلیون تومان در شهرستان اصفهان خبر داد.

اخبار
15 تیر 1400 - 9:40 ق.ظ

مدیر دیسپاچینگ و فوریت های برق شرکت توزیع برق استان اصفهان

خاموشی ها تابع نیاز شبکه است

از جمله فعالیت های دیسپاچینگ در مدیریت اضطراری بار، هماهنگی امور برق شهرستانها نسبت به توافق با صنایع برای استفاده از طرحهای : الف: کاهش بار 90 درصدی در یک روز از ساعت 12 تا 17 ، ب: کاهش بار 50 درصدی در دو روز از ساعت 12 تا 17 ، ج: کاهش بار 20 درصدی در پنج روز از ساعت 12 تا 17 و د: اعمال مدیریت اضطراری بار مطابق جدول از ساعت 12تا17 می باشد.