برچسب: کنتورخوان

اجتماعی
6 شهریور 1400 - 3:00 ب.ظ

از خرداد ماه جاری تاکنون اتفاق افتاد

کشف بیش از 6600 پمپ غیرمجاز در استان اصفهان

از ابتدای خردادماه تاکنون بیش از 6600پمپ غیرمجاز بر روی شبکه آبرسانی شهرها و روستاهای تحت پوشش استان اصفهان کشف شده است.