برچسب: کنترل سازمانی

اخبار
24 مرداد 1400 - 7:28 ب.ظ

پایان ارزیابی فرایند ها و تصویب اقدامات در واحد تعالی سازمانی فولاد سنگان

واحد تعالی و کنترل سازمانی شرکت فولاد سنگـان پس از تلاش مداوم در زمینه مدیریت فرایند ها ، پایان ارزیابی ، تصویب اقدامات و پروژه های بهبود را اعلام نمود.