برچسب: کنارگذر شرق اصفهان

اجتماعی
11 مرداد 1400 - 4:07 ب.ظ

با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام شد؛

افتتاح 8 کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان

بخش باقیمانده آزادراه شرق اصفهان به طول 8 کیلومتر امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد.