برچسب: کمیل

21 اردیبهشت 1399
حوادث

انفجار در خانه مسکونی خیابان کمیل تهران

ساعت ۲:۴۷ بامداد ۲۰ اردیبهشت صدای انفجار شدیدی در خیابان کمیل شنیده شد.