برچسب: کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی

6 تیر 1401
اخبار

در همایش «تأمین مالی مسئولانه شرکت‌ها» مطرح شد؛

صندوق‌ سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت بهترین جایگزین برای سپرده‌های بانکی

همایش «تأمین مالی مسئولانه شرکت‌ها»توسط کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار و ابعاد گوناگون این موضوع تشریح شد