برچسب: کمیسیون فرهنگی

1 شهریور 1400
اخبار

حمایت قاطع مجلس از اسماعیلی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی رأی مثبت دادند.

24 تیر 1399
فرهنگ

آغاز ورود کمیسیون فرهنگی به موضوع فضای مجازی

سخنگوی کمیسیون فرهنگی در تشریح جلسه امروز صبح کمیسیون متبوع خود با بیان اینکه این جلسه به بحث فضای مجازی اختصاص داشت، گفت: در این جلسه مقرر شد به سرعت نقشه راهی در رابطه با فضای مجازی تدوین کنیم.