برچسب: کمیسیون تلفیق

21 بهمن 1400
اجتماعی

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق:

کمیسیون تلفیق با افزایش حقوق محیط‌بانان در سال آینده موافقت کرد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از موافقت این کمیسیون با افزایش حقوق محیط‌بانان در سال آینده خبر داد.