برچسب: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

22 خرداد 1401
محیط زیست

آیا کابوس محیط‌بانان تمام می‌شود؟

امیدواریم که قانون‌گذاران در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نسخه جدید قانون به‌کارگیری سلاح و مهمات را به گونه‌ای تنظیم کنند که محیط‌بانان سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم مورد حمایت شفاف و قاطع قانون قرار بگیرند.