برچسب: کمیسیون اقتصادی

22 دی 1399
اقتصادی

هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از مصوبه این کمیسیون خبر داد و گفت که هیئت عالی بانک مرکزی جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود.