برچسب: کمیسیون اقتصادی مجلس

اخبار
28 شهریور 1400 - 7:00 ب.ظ

دولت می تواند 47 درصد از سهام عدالت قبلی را به جاماندگان اختصاص دهد

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی گفت: دولت می‌تواند 47 درصد از سهام عدالت که دولت قبلی به نفع خود مصادره کرد را برای تخصیص به جاماندگان سهام عدالت پرداخت کند.

اخبار
24 شهریور 1400 - 4:00 ب.ظ

به میزبانی اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد:

ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشوردر قالب فراکسیون اتحاد برای توسعه پایدار

ششمین گردهمایی روسای کمیسیون‌های کشاورزی اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور در قالب فراکسیون اتحاد برای توسعه پایداربه میزبانی اتاق کرمان برگزارشد.