برچسب: کمیته ملی

29 مهر 1399
ورزش

تست کرونای رئیس کمیته ملی المپیک مثبت شد

تست کرونای سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک مثبت اعلام شد.