برچسب: کمیته ملی المپیک ایران

22 شهریور 1401
اخبار

تبریک باخ به رئیس کمیته ملی المپیک ایران

همزمان با تبریک «توماس باخ» به رئیس کمیته ملی المپیک ایران، نام «محمود خسروی‌وفا» در سایت کمیته بین‌المللی المپیک ثبت شد.