برچسب: کمیته ملی المپیک ایران

اخبار
22 شهریور 1401 - 4:00 ب.ظ

تبریک باخ به رئیس کمیته ملی المپیک ایران

همزمان با تبریک «توماس باخ» به رئیس کمیته ملی المپیک ایران، نام «محمود خسروی‌وفا» در سایت کمیته بین‌المللی المپیک ثبت شد.