برچسب: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال

یادداشت میهمان بینی مصنوعی و فدراسیون فوتبال!
28 شهریور 1402 - 11:00 ق.ظ

بینی مصنوعی و فدراسیون فوتبال!

ویلیام جیمز در جایی گفته:« بزرگترین کشف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر ذهنیت، زندگی خود را تغییر دهد. » خدا بیامرز خبر نداشت امروز برای تغییر زندگی، نیاز به تغییر ذهنیت نیست و کافی است باشگاه یا مدیر برنامه های خود را عوض کنید! یعنی با یک قاشق زد و بند و یک پیاله هماهنگی با دلالان می توان چند صد میلیارد پول رایج مملکت را روی سر سه چهار بازیکن شاباش کرد و در رسانه ملی هم بابت دستمزد ناچیز اشک ریخت!