برچسب: کمیته انداد

28 شهریور 1400
اجتماعی

با نزدیکی ماه مهر، شمیم مهربانی به مشام می رسد

برپایی هر ساله جشن ملی عاطفه ها در آستانه بازگشایی مدارس، فرصت مناسبی برای نیکوکاران در حمایت از دانش آموزان نیازمند است که زمینه ساز ارتقاء سطح علمی فرزندان این مرز و بوم خواهد بود.

7 شهریور 1400
اجتماعی

معاون فرهنگی کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

کسب بالاترین آمار قبولی در آزمون کشوری “تدبر در قرآن”

مددجویان کمیته امداد استان اصفهان در آزمون کشوری "تدبر در قرآن" بالاترین آماری قبولی را کسب کردند.