برچسب: کمیته اطلاع رسانی انتخابات استان اصفهان

اخبار بررسی وضعیت آمادگی استان و دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات
26 شهریور 1402 - 3:00 ب.ظ

در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان صورت گرفت:

بررسی وضعیت آمادگی استان و دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات

در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان اصفهان، آمادگی استان بویژه دو شهرستان نایین و خوروبیابانک برای برگزاری انتخابات بررسی شد.