برچسب: کمیته اطلاعاتی

26 اردیبهشت 1399
اخبار

رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا استعفا داد

رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا که به تخلف مالی متهم شده است از مقام خود کناره گیری کرد.