برچسب: کمک هزینه معیشتی

30 شهریور 1400
اجتماعی

ئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد:

واریز 480 هزار تومان به حساب توانخواهان شدید

رئیس سازمان بهزیستی کشور از واریز ۴۸۰ هزار تومان بر روی کارت بانکی بیش از ۱۳۳ هزار نفر از معلولان شدید و خیلی شدیدی که بالای ۱۸ سال سن دارند و فاقد شغل و درآمد هستند، خبر داد.