برچسب: کمک های معیشتی

15 شهریور 1400
اجتماعی

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان:

استمرار طرح کمک مومنانه تا پایان بحران کرونا امری ضروری است

مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان گفت: لازم است که کمک های مومنانه تا پایان بحران کرونا در دستور کار همه نهادها باشد.