برچسب: کمک به نظام سلامت

24 مرداد 1400
اجتماعی

کمک 10 میلیارد ریالی شهرداری اصفهان به حوزه بهداشت و سلامت

با تصویب شورای اسلامی شهراصفهان در جلسه علنی امروز، شهرداری اصفهان۱۰ میلیارد ریال برای ارتقای نظام سلامت کمک خواهد کرد.