برچسب: کمپانی فیلم سازی

17 خرداد 1401
اخبار

مستقیم تا جهنم!

دردآورتر اما اظهارنظرهای برخی رسانه‌ها، مسئولان یا سیاسیون و خواص یک جریان سیاسی خاص در همین مملکت خودمان بود که گفتند این زن معلوم الحال فراری به سمت ترقی و پیشرفت در حرکت است و دیگری در پاسخ گفته بود: نخیر؛ دست بر قضا به سمت سقوط و نیستی گام می‌زند.