برچسب: کمبود ویتامین ها

19 فروردین 1400
سلامت و پزشکی

نقش تغذیه در سلامت روان

ارتباط کمبود ویتامین ها با افسردگی و اضطراب

داشتن یک رژیم غذایی مناسب که تامین کننده نیاز بدن به تمام مواد مغذی باشد در پیشگیری و بهبود بیماری های روانی تاثیر گذار است. همچنین کمبود مواد مغذی در بدن بر روی متابولیسم بعضی از داوهای مورد استفاده در بیماری های روانی موثر است.