برچسب: کمبود هویج

6 شهریور 1400
اخبار

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

برداشت هویج در اصفهان از هفته آینده آغاز می‌شود

پیمان فیروزنیا؛ مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان دو عامل افزایش تقاضا و خشکسالی را منجر به کمبود هویج در بازار اصفهان دانست و گفت: برداشت این محصول تا یک هفته دیگر آغاز می‌شود، در مناطق سردسیر هم اوایل پاییز برداشت می‌شود.