برچسب: کمبود نهاده دامی

17 مرداد 1400
اخبار

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان خبر داد

کمبود روزانه هزار تن نهاده دامی در اصفهان

حسین ایراندوست؛ معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به پرورش ۶۰۰ هزار دام سنگین و سه میلیون و ۶۰۰ هزار رأس دام سبک و ۱۰ هزار شتر در استان اصفهان، گفت: اگر شبکه حمل‌ونقل همکاری کند باید روزانه چهار هزار تن نهاده وارد استان اصفهان شود، در حالی که روزانه ۳ هزار تن بار وارد استان می‌شود و با کمبود ورود نهاده رو به رو هستیم.